Blog

Zamówienia publiczne, Prawo farmaceutyczne

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
DSC_00899

W dniu 26 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, w składzie 7 Sędziów, uchwalił: „Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art.  [ Read More ]

  • Reliable web hosting from WebHostingHub.com.